อำนาจเจริญ เศร้า หญิงชรา อายุ 78 ปี ไม่ฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิดดับ

อำนาจเจริญ ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย สุดเศร้า หญิงชรา อายุ 78 ปี ไม่ฉีดวัคซีน ติดโควิดดับ เผยประวัติเป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหัวใจเต้นผิดปกติ อีกรายเป็น เพศชาย อายุ 55 ปี

26 พ.ย. 2564-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอำนาจเจริญว่า  มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 3 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ที่มาถึง จำนวน 1 ราย และติดเชื้อภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ราย คือ เหตุการณ์ผู้เดินทางมาจาก กทม.ไม่กักตัว จำนวน 2 ราย ที่หมู่ที่ 2 ต.รัตนาวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน 2 ราย และยังมีกลุ่มเสี่ยงในครอบครัว รอผลตรวจอีกจำนวนหลายคน รวมผู้ป่วยสะสม ระลอก 3 จำนวน 3,148 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้งหมด 66 ราย รักษาโรงพยาบาล จำนวน 54 ราย โรงพยาบาลสนาม จำนวน 0 ราย Home Isolation จำนวน 12 ราย Community Isolation จำนวน 0 ราย ผู้ป่วยรักษาหายและให้กลับบ้าน สะสม ระลอก 3 จำนวน 3,044 ราย เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 2 ราย ที่ อ.เมืองอำนาจเจริญ 1 ราย และ อ.เสนางคนิคม จำนวน 1 ราย มีผู้เสียชีวิต สะสม จำนวน 32 ราย คือ อ.เสนางคนิคม จำนวน 4 ราย อ.พนา จำนวน 5 ราย อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 10 ราย อ.ชานุมาน จำนวน 4 ราย อ.หัวตะพาน จำนวน 3 ราย อ.ลืออำนาจ จำนวน 3 ราย และ อ.ปทุมราชวงศา จำนวน 3 ราย

สำหรับ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด – 19 จังหวัดอำนาจเจริญ รายที่ 31 ผู้ป่วยเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 78 ปี ภูมิลำเนาหมู่ที่ 5 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ อาชีพว่างงาน ประวัติโรคประจำตัว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหัวใจเต้นผิดปกติ ประวัติเสี่ยง ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครอบครัว ไม่มีประวัติการรับวัคซีน โดยมี ไทม์ไลน์ ดังนี้ วันที่ 18 – 20 พ.ย.64 หลานชายเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี มาเยี่ยมที่บ้าน (หลานผลตรวจ RT – PCR โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 รักษาที่ รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ), วันที่ 23 พ.ย.64 ผู้ป่วยมีอาการเหนือยหอบ เข้ารับการรักษาที่ รพ.เสนางคนิคม O 2 Sat 95 % แพทย์ท่อช่วยหายใจ และส่งต่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.อำนาจเจริญ เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับยา Favipiravir ( 23 -24 พ.ย.64) วันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 06.55 น. เสียชีวิต

ส่วนผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญ รายที่ 32 มีรายงานว่า เป็นเพศชาย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา ที่หมู่ 6 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็นข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีโรคประจำตัว ติดเชื้อจาก จ.อุบลราชธานี ระหว่างนั่งรถตู้โดยสาร เพื่อไปตรวจรักษาโรคตามหมอนัดที่ รพ.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จากนั้น มีอาการไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเสียชีวิตเมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 พ.ย.64 ที่ผ่านมา