ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2565

หนังสือพิมพ์
ฉบับวันที่ 16
สิงหาคม 2565

ข่าวหน้าหนึ่ง

วิษณุชี้ศาลเมินบันทึกกรธ.

“บิ๊กตู่” เผ่นแน่บ หนีสื่อโยนคำถามวาระ 8 ปีรายวัน ขณะที่ “วิษณุ” ชี้ชัดบันทึก กรธ.มีน้ำหนักน้อย ไม่เป็นมติที่ประชุม

เพิ่มเพื่อน