ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

หนังสือพิมพ์
ฉบับวันที่
 24 พฤศจิกายน 2565

ข่าวหน้าหนึ่ง

กม.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ร่างกฎหมายพรรคการเมืองไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านการเมือง

เพิ่มเพื่อน