สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 เพิ่มขึ้น 1.8 ล้านตัน

สอน. เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 65/66 ผลผลิตรวม 93.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.81 ล้านตัน คิดเป็น 1.97% รับน้อยกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากภัยแล้งและชาวไร่อ้อยหันไปปลูกมันฯ เพิ่มขึ้น

11 เม.ย. 2566 – นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2565/66 ของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 จนถึงวันที่ 6 ดม.ย. 2566 รวมระยะเวลาหีบอ้อย 127 วัน มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที่ 93.88 ล้านตัน แยกเป็นอ้อยสด จำนวน 63.10 ล้านตัน คิดเป็น 67.21% และอ้อยถูกลักลอบเผา จำนวน 30.78 ล้านตัน คิดเป็น 32.79% ยิลด์น้ำตาลต่อตันอ้อยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 117.46 กิโลกรัมต่อตันอ้อย และมีค่าความหวานอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.32 ซี.ซี.เอส ปริมาณผลผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 1.81 ล้านตัน คิดเป็น 1.97%

“ในปีที่ผ่านมาก่อนเริ่มเปิดหีบอ้อย สอน. ได้คาดการณ์แนวโน้มจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2565/66 จะมีมากกว่า 100 ล้านตัน ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำมากกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และเกษตรกรชาวไร่อ้อยหันไปปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดีแทน”นายภานุวัฒน์ กล่าว

อย่างไรก็ตามตัวเลขอ้อยถูกลักลอบเผาในฤดูการผลิตปี 2565/66 ที่ยังคงอยู่ในปริมาณสูง สอน. จึงได้วางแนวทางบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาอ้อยถูกลักลอบเผาให้เข้มข้นยิ่งขึ้น อาทิ 1. การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” ในมิติการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการในไร่อ้อยอย่างครบวงจร (Smart Farming) ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน

2.การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร 3.ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อย 4.บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดการเผาอ้อยในพื้นที่ที่มีการเผาซ้ำซาก และ 5.จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมเพื่อสางใบอ้อย และโรงงานน้ำตาลได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น คาดว่าฤดูการผลิตปีหน้าปริมาณอ้อยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ สอน. ได้คาดการณ์แนวโน้มฤดูการผลิตปี 2566/67 เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปีหน้า จะส่งผลกระทบให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่เกิน 100 ล้านตัน ซึ่งตัวเลขจะใกล้เคียงกับผลผลิตในฤดูการผลิตปีนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฮ! ครม.เคาะลุยพักหนี้เกษตรกร 3 ปี

ดีเดย์ 1 ต.ค. 2566 เดินเครื่อง “มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี” ครม. เคาะกรอบงบดำเนินการ 3.3 หมื่นล้านบาท ขึงเกณฑ์มีหนี้รวมไม่เกิน 3 แสนบาทต่อบัญชี ครอบคลุมเกษตรกรเฉียด 2.7 ล้านราย ลูกหนี้เสียได้สิทธิ์ด้วย “จุลพันธ์” แจงคุยแบงก์ชาติแล้ว ยันใช้งบตามความเป็นจริง วอนทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล มั่นใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกือบเต็ม 100%

ครม. เคาะต่อวาระอายุราชการ ‘สราวุธ - จิรุตม์’

ครม.ต่อวาระอายุราชการ ‘สราวุธ-จิรุตม์’อีก 1 ปีหลังนั่งเกล้าอี้อธิบดีครบ 4 ปี มั่นใจเหมาะสมเดินหน้างานใหม่สานต่องานเดิมได้ต่อเนื่อง พร้อมแต่งตั้ง ’พิศักดิ์’นั้งเก้าอี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน โยก‘มนตรี’ นั่งรองปลัดคมนาคม