พบเด็ก 9 ขวบ ทดลองสูบดอกกัญชาอ้างไม่ใช่ยาเสพติด –เลียนแบบยูทูปทำบ้องใช้เอง

23 พ.ค.65-นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่น นักพัฒนางานวิชาการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือหนึ่งในเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด กล่าวว่าเมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพบเยาวชนอายุ 9-13 ปี จับกลุ่มจำนวน 6 คน กำลังทดลองสูบช่อดอกกัญชาสดระหว่างการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และครอบครัวที่มีความเปราะบาง โดยกลุ่มเยาวชนอ้างเหตุผลว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดไม่ผิดกฎหมาย ปลดล็อคแล้วตามข่าวสารที่ได้รับอีกทั้งยังประดิษฐ์ที่สูบกัญชาขึ้นใช้เอง ผ่านการเลียนแบบจากคลิปวีดิโอในแอพลิเคชันยูทูป (Youtube) และเมื่อตรวจสอบภาพรวมระดับประเทศพบรายงานเยาวชนไทยใช้กัญชาในทุกภูมิภาค ส่วนอายุของเด็กที่ทดลองใช้กัญชาในทางที่ผิดก็ต่ำลงเรื่อย ๆ“กัญชาที่เด็ก ๆ เอามาสูบก็ไปขโมยจากหลังบ้านของคนในหมู่บ้านซึ่งแอบปลูกกันทุกหลังคาเรือนแต่ด้วยเพราะยังเด็กไม่ได้มีความรู้ก็ไปเก็บช่อดอกกัญชาสดมาสับแล้วใส่ไปกับบุหรี่เพื่อสูบ อีกส่วนก็ ใส่ในบ้องกัญชาที่ทำขึ้นเองแล้วสูบ


นายวัชรพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนในพื้นที่กรุงเทพฯในเขตบางกอกน้อยและคลองเตย ได้รับรายงานว่า “การสูบแป๊ะ”หรือการโรยเฮโรอีนบนกัญชาที่อยู่ในรูบ้องเพื่อให้มีการอาการเมาที่ถึงมากขึ้นนั้นเริ่มกลับมา ในรอบ 20 ปี หลังจากที่หายไปนาน จึงเป็นข้อน่ากังวลว่าสถิติการใช้กัญชาในรูปแบบยาเสพติด ที่เพิ่มมากขึ้นนี้จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติดอื่น ๆ ที่เคยบรรเทาลง เช่นกรณีการสูบแป๊ะที่จะทำให้คนสูบกัญชา หันไปติดเฮโรอีนและนำไปสู่การเสพเฮโรอีนอย่างเดียวในที่สุด ซึ่งข้อมูลนี้ตรงกับนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ประสานงานพื้นที่ภาคเหนือเครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย


จากสถานการณ์การใช้กัญชาในกลุ่มเยาวชนไทยที่มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ทาง เครือข่ายนักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดประกอบด้วย นพ.ชาตรี บานชื่น ดร.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ นางทิชา ณ นครดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปานนายพงศธร จันทรัศมี นายไฟซ้อน บุญรอด นายวัชรพงศ์ พุ่มชื่นและนายวันชัย บุญประชา ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ในนฐานะเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เมื่อวันที่17 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

โดยเนื้อความจดหมายระบุว่าด้วยจุดยืนสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในทางที่ถูกต้อง และความห่วงใยต่อโอกาสที่จะเกิดการใช้กัญชาในทางที่ผิดทางเครือข่ายฯ มีความประสงค์ ขอให้ประธานและคณะกรรมการ ป.ป.ส.จัดประชุมพิจารณาด่วนเรื่องครบ 120 วัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องรายชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ในวันที่ 9 มิ.ย.2565 ที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าจะมีมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดที่เพียงพอควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชาก่อนที่จะมีการปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติด อย่างเป็นทางการเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวระบุรายชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีเพียงสารสกัดที่มี THC(Tetrahydrocannabinol) มากกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเท่านั้นที่เป็นยาเสพติด ส่วนพืชกัญชา ส่วนของกัญชาและสารสกัดที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ไม่เป็นยาเสพติดสามารถเสพ ใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายยาเสพติด โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้น120 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคือวันที่ 9 มิถุนายนพ.ศ.2565 นั้น ผลที่จะตามมาด้านบวก คือจะสามารถใช้กัญชาหรือสารสกัดกัญชา ที่มีส่วนผสมของ CBD(Cannabidiol) ที่เหมาะสม และมี THCน้อยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้แต่ผลที่จะตามมาด้านลบ คือ 1.เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่สามารถสูบช่อดอกได้ (ช่อดอกมีสารเมา THC สูงมากถึงร้อยละ20-30) เพราะช่อดอกไม่ใช่ยาเสพติด โดยสามารถอ้างว่าใช้เพื่อสุขภาพ


2.การตรวจวัดระดับ THC ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร และเครื่องดื่ม ว่ามีTHC มากกว่าหรือน้อยกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือจะมีการเสพใช้ช่อดอกกัญชาอย่าง แพร่หลายและยากที่จะบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ได้ และ3.การปลดกัญชาจากการ เป็นยาเสพติดให้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นได้นอกจากเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นการกระทำผิดต่อการเป็นสมาชิกของอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททั้ง 3 ฉบับอันอันป็นเหตุให้ประเทศไทยสามารถถูกคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่งประเทศเรียกไปสอบถาม ตักเตือน ตำหนิ แนะนำหรืออาจจะตอบโต้ได้ เช่น การตัดการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยาบางชนิดซึ่งจะทำให้ยาที่จำเป็น ชนิดนั้นขาดแคลนได้ในประเทศไทย เป็นต้นอีกทั้งการที่พรรคภูมิใจไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชงพ.ศ…. เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแต่ประการใดทำให้ไม่มีมาตรการ ควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิดใดๆ เมื่อครบ 120 วัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศธ. เตรียมคลอดมาตรการความปลอดภัยในรร. ให้เด็กเรียนสนุก

ศธ. เตรียม คลอดมาตรการความปลอดภัยใน รร. ให้เด็กเรียนสนุก "ตรีนุช" ลั่น ศธ.จะมานั่งรอให้เกิดปัญหาและตามแก้ไขภายหลังไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

'ครูเหน่ง' แจงปมมหาดไทยจัดซื้อชุดลูกเสือแจกนร.ฐานะยากจน

ตามที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้บูรณาการร่วม