สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรเนื่องในวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


   

26 มี.ค.62- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในวันครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จ


บ้านเมืองเราในระยะนี้........จะมีเรื่อง "ทดสอบ-ท้าทาย" กฎหมายและอำนาจรัฐเกิดขึ้นบ่อย    อย่างเช่น "ผัวฝรั่ง-เมียไทย" คู่หนึ่ง 

"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร
สื่อฝรั่ง 'ถลกลาย' ฝรั่งเสือก
'ตี๋กร่าง' กับ 'บันทึกช่วยจำ'
กัญชาที่ภาครัฐละเลยปัญหา