'ในหลวง'พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


   

20 พ.ค.62 - เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพรระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ที่สนามเสือป่า โดยมี พล.อ.ท.ภักดีแสง-ชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมงาน 7,000 คน

เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะและกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าตามที่ใต้ฝ่าละลองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจและทรงชมเชยทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นการนี้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาได้จัดงานภายใต้ชื่อ“พระราชทานเลี้ยงทรงขอบใจร่วมแรงร่วมใจถวายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันที่20 พ.ค. 2562 ณสนามเสือป่าซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าในนามหน่วยราชการในพระองค์และประชาชนจิตอาสาขอตั้งปฏิญาณว่าจักจงรักภักดีและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญดำรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานเทอญ

สำหรับงานพระราชทานเลี้ยงของหน่วยราชการในพระองค์มีการแสดงของวงดนตรีเฉลิมราชย์ควบคุมวงโดยอ.วิรัชอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติร่วมด้วยศิลปินอาทิสุดาชื่นบานและนักร้องยอดเยี่ยมแชมป์จากเวทีศาลาเฉลิมกรุงเป็นต้นขณะที่อาหารที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเลี้ยงประกอบด้วยติ่มซำ, กระเพาะปลาปู,เป็ดย่าง,ขาหมูยอดผัก,ปลากะพงนึ่งมะนาว, ผัดโหงวก๊วย,ข้าวผัดปูแกงส้มชะอมกุ้งและฟรุ๊ตสลัด เป็นของหวาน


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'