ทูลกระหม่อมฯทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่ คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรส


เพิ่มเพื่อน    

16 ส.ค.62 - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่คุณพุ่ม เจนเซน พระโอรส เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย การนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงเป็นประธานสงฆ์ 


เห็นเขาล่ารายชื่อ....... คัดค้าน "ยุบอนาคตใหม่" กันครึกโครมตามโซเชียลมีเดีย ผมก็พลอยคึกตามไปด้วย

จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'
ได้อะไร 'ในเสีย' ที่โคราช?