แจกใบเหลือง‘แม่รมว.ศธ.’

กกต.แจกใบเหลือง 2 นายก อบจ. ยื่นศาลสั่งเลือกตั้งใหม่สระแก้ว-สุราษฎร์ธานี “ขวัญเรือน เทียนทอง” แม่ รมว.ศธ. “พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว” ปมหัวคะแนนซื้อเสียง-ผู้ช่วยหาเสียงให้ซองบุญบวชพระ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. กรณีมีมติให้ใบเหลืองนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยให้สำนักงานฯ ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใหม่ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108 วรรคสอง และให้ดำเนินคดีอาญากับนางปรีดา สมบุญศรี, น.ส.วาสนา ระฆังทอง, นางบุญช่วย ลาดบูลย์, น.ส.อรเพ็ญ กลางนุรักษ์ ผู้ช่วยหาเสียง ตามมาตรา 65(1) ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง

กกต.เห็นว่าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า วันที่ 6 ธ.ค.2563 น.ส.อรเพ็ญ  นางปรีดา น.ส.วาสนา ให้เงินคนละ 100 บาท และนางบุญช่วย ให้เงิน 1,000 บาทแก่ผู้อุปสมบทในงานอุปสมบทที่วัดสุทธาวาส หมู่ 2 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวในบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “อรเพ็ญ กลางนุรักษ์” พร้อมทั้งข้อความว่า “หาเสียงแห่นาคทุกอย่างทำด้วยใจ รักเต็มร้อยไปเลยค่ะ เบอร์ 6 สู้ๆ ค่ะ เข้าทุกประตูบ้านค่ะ วันนี้หมู่ 4 หมู่ 6” เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายพงษ์ศักดิ์ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการจัดทำให้เสนอให้  สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดและช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ ประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา 65(1) และระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 ข้อ 23(5)

แม้นายพงษ์ศักดิ์จะให้ถ้อยคำว่าไม่รู้จัก และบุคคลทั้ง 4 ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของตนเองตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว แต่เป็นการอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุน ซึ่งการกระทำของบุคคลทั้ง 4 ส่งผลให้นายพงษ์ศักดิ์ได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายพงษ์ศักดิ์เกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม

ขณะเดียวกัน กกต.ได้มีคำวินิจฉัยให้ใบเหลืองนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยให้สำนักงานฯ ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ให้พิจารณาสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วใหม่ และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายบุญเรือง ขุนหาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108 วรรคสองและให้ดำเนินคดีอาญานางบุญเรือง ตามมาตรา 65(1) ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง

เนื่องจาก กกต.เห็นว่า พยานผู้ร้องและมารดาพยานซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันต่างยืนยันว่า วันที่ 19 ธ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. นายบุญเรืองได้มาที่บ้านของพยานผู้ร้องและมารดา โดยนายบุญเรืองได้กล่าวข้อความตามปรากฏในคลิปวิดีโอประกอบคำร้องว่า “ทั้งสองสามคนนี่นะ มีใครอยู่ไอ้นั่น ไอ้นั่นของพ่อมัน” “ฝากเบอร์ 3 ด้วยนายก” “…เทียนทองให้ค่าน้ำมันรถคนละ 200” “ให้ค่าน้ำมัน เอาไป มีอะไร เดี๋ยวไปหาผู้ใหญ่ได้เลย” เข้าลักษณะเป็นการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ หรือเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิไปลงคะแนนให้แก่นางขวัญเรือน ไม่ใช่การพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับจำนวนสุนัขและแมวตามที่นายบุญเรืองกล่าวอ้าง

แม้นางขวัญเรือนให้ถ้อยคำว่าไม่ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา ไม่รู้จักกับนายบุญเรือง ไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าว ก็เป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง ซึ่งการกระทำของนายบุญเรือง ส่งผลให้นางขวัญเรือนได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนางขวัญเรือนเกิดจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 108 วรรคสอง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง