23พ.ย.ชี้ขาดกม.พรรคการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญนัด 23 พ.ย. ตัดสิน กม.ลูกพรรคการเมืองขัดรธน.หรือไม่ ปธ.กกต.ส่งคำชี้แจงปมกฎหมายเลือกตั้งแล้ว แจงไม่ต้องคำนวณ ส.ส.พึงมีตาม ม.92-94 "บิ๊กป้อม" ปัดไม่รู้ "ธรรมนัส" บินดูไบ ไล่ให้ถามเจ้าตัวเอง "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ยันเร่งพิจารณา ไม่หนักใจรับเผือกร้อนขายที่ดินต่างชาติ "ศรีสุวรรณ" ฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนมติ ครม.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 23 พ.ย. เวลา 09.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง ​(กกต.) ได้นำคำชี้แจงของนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งความเห็นเพิ่มเติมในคำร้องที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส.และ ส.ว. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่าง พ.ร.ป. ​ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ..... มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไปส่งยังศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

โดยในวันที่ 2 พ.ย. เป็นวันสุดท้ายของกรอบเวลา 15 วันที่ศาลกำหนดให้ชี้แจง โดยประเด็นที่ศาลขอให้ กกต.ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่.. พ.ศ.... ซึ่งมีรายงานว่า ประธาน กกต. ได้ชี้แจงว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 92 ถึงมาตรา 94 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะพึงมี และจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงได้รับ กกต.จึงไม่มีกรณีที่จะต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 94

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏภาพ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย เดินทางไปนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าเดินทางไปพบกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือไม่ ว่า "ไม่รู้ ก็ต้องไปถามเขา"

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสอบถาม ร.อ.ธรรมนัสถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวทันทีว่า “ไม่เกี่ยวๆ ไม่เจอกันเลย ไม่เจอกันเลย”

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ ร.อ.ธรรมนัสจะกลับไปอยู่กับพรรค พปชร. พล.อ.ประวิตรไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว และเดินทางออกจากทำเนียบฯ ทันที

วันเดียวกัน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์   ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนโยบายให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้ของรัฐบาลว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความสำคัญ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว โดยขั้นตอนปฏิบัติจะดูว่าเรื่องร้องเรียนเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่จะรับพิจารณาหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขจะไปพิจารณาข้อกฎหมายต่อไป คงใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องดูกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เมื่อถามว่า รัฐบาลระบุเรื่องนี้ยังเป็นดำริอยู่ในขั้นตอน และต้องถามความเห็นจากกฤษฎีกา ผู้ตรวจฯ จะต้องรอขั้นตอนตรงนั้นด้วยหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องดูในเงื่อนไขหลักเกณฑ์ว่าเป็นกฎหมายมาแล้วเสร็จหรือยัง สมควรที่จะรับได้ไหม ขั้นแรกต้องพิจารณาว่าประเด็นที่เป็นวัตถุแห่งการร้องเรียนเข้าเงื่อนไขที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ ถ้าเข้าเงื่อนไขก็ที่รับไว้พิจารณา จะไปพิจารณาในข้อกฎหมาย โดยจะรีบดำเนินการโดยเร็ว

ส่วนกรณีหลายฝ่ายกังวลว่าปัจจุบันมีปัญหาต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือครองที่ดิน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินชุดที่แล้วเคยมีแนวคิดจะเสนอปรับปรุงกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันนอมินีนั้น นายสมศักดิ์ระบุว่าต้องพิจารณาในรายละเอียดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิคงจะต้องรวมความเห็นตรงนั้น เมื่อถามย้ำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการหยิบยกเรื่องเป็นนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอีกหรือไม่นั้น ต้องนำมาพิจารณาว่ามันเข้ากับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องกันก็จะนำไปทบทวน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้เหมือนจะเป็นกระแสสังคมที่สับสนกันไปหลายทิศทาง ผู้ตรวจการแผ่นดินหนักใจหรือไม่ เพราะถือเป็นเผือกร้อน ประธานผู้ตรวจการฯ ระบุว่า ไม่หนักใจ เรารอความชัดเจนของวัตถุแห่งการร้องเรียนเท่านั้น และจะนำไปสู่การพิจารณา มีข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติอยู่แล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินจะคงยึดหลักนิธิธรรม ความถูกต้อง หลักความโปร่งใสและประโยชน์สาธารณะ เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไร   ส่วนจะใช้ระยะเวลานานหรือไม่ในการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความชัดเจนแห่งวัตถุต้นเรื่องเป็นลำดับแรก เราจะได้นำมาดูข้อกฎหมาย ทั้งนี้ ยืนยันจะเร่งดำเนินการ ขณะนี้กำลังศึกษาข้อเท็จและข้อกฎหมายเป็นคู่ขนานแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับด้วยกัน

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า วันที่ 3 พ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปศาลปกครองสูงสุด เพื่อยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี (ครม.) ฐานใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบกรณีมีมติให้คนต่างด้าวและคนต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้

"การปล่อยให้ต่างชาติครอบครองที่ดินในไทยได้ จะส่งผลร้ายต่อคนไทย  ประเทศจะสูญเสียอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย จนไม่เหลืออะไรให้กอบกู้ไว้เป็นสมบัติแผ่นดิน ทุกอย่างจะเป็นของต่างชาติ ของกลุ่มอภิสิทธิ์ชน ของนายทุน และผู้มีอำนาจในและต่างประเทศ คนธรรมดาและคนจนในประเทศที่มีมากกว่า 90% จะหมดสิทธิ์ แล้วเราจะปล่อยให้ผู้มีอำนาจนำแผ่นดินของชาติไปขายโดยอ้างการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนั้นหรือ” นายศรีสุวรรณระบุ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน