ป้ายกำกับ :

กกต.จังหวัด

เร่งกกต.จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส. ยึดแนวทางกม.พร้อมประกาศรับฟังความคิดเห็น

กกต.เร่ง กกต.จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ยึดแนวทางกฎหมาย พร้อมประกาศรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจังหวัดที่มี ส.ส.คนเดียว ให้ใช้รูปแบบเดิม แต่ต้องประกาศรับฟังความคิดเห็น

คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ จับตา กกต.จังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขต

คลอดแล้ว ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ให้เวลา สำนักงานกกต.จังหวัดสามวัน นำพิมพ์เขียวขั้นต่ำสามรูปแบบ ไปติดประกาศรับฟังความเห็นภายในสิบวัน ก่อนสรุปส่ง กกต.กลางชี้ขาด เอาแบบไหน

เพิ่มเพื่อน