ป้ายกำกับ :

กฎหมายกับการพัฒนา Smart City

เปิด 5 รายงานวิชาการ หลักสูตร 'วทน.2' เสนอใช้กฎหมายขับเคลื่อนสังคมให้หลุดพ้นข้อจำกัดต่างๆ

หลักสูตร ‘วทน.2’ สภาทนายความ เปิด 5 รายงานวิชาการ เสนอแนวทางแก้ปัญหาระดับประเทศ ใช้กฎหมายขับเคลื่อนสังคมให้หลุดพ้นข้อจำกัดต่างๆ ในเรื่อง การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ คืนคนดีสู่สังคม การเอาผิดคดีออนไลน์ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

เพิ่มเพื่อน