ป้ายกำกับ :

กฎหมายอุ้มบุญ

สบส. เล็งทบทวนกม.อุ้มบุญให้ทันสมัย เอื้อพ่อแม่อยากมีลูก เพิ่มโทษพวกลักลอบ

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศั

เพิ่มเพื่อน