ป้ายกำกับ :

กรณีพ้นจากตำแหน่ง

เปิดเซฟ 'พล.ต.ต.ปิยะพันธ์' มี 46 ล้าน พระเครื่องเต็มกรุ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

เพิ่มเพื่อน