ป้ายกำกับ :

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สส. พร้อมเสริมพลังเครือข่าย รับมือไฟป่าหมอกควัน ขานรับนโยบาย รมว.ทส. ลดพื้นที่ไฟไหม้ 50 %

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เข้าร่วมการประชุมรับมอบ พร้อมขานรับนโยบาย รมว.ทส. เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า

ทส. เปิดบ้าน กรม DCCE เสริมพลัง “กลุ่มเปราะบาง” รับมือผลกระทบโลกร้อน

วันนี้ (วันที่ 31 ตุลาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดบ้านกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ต้อนรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สส. จับมือ 5 พันธมิตร ขยายผล “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ”

วันนี้ (21 กันยายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมผนึก 5 ภาคี

ตั้งแล้ว “กรมโลกร้อน” พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้ง “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) // กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม // นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า วันนี้ ประเทศไทยได้มี “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”

‘กรมโลกร้อน’คอนมานโดสู้’โลกรวน’

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศ ที่คาดว่าจะต้องเผชิญความเสี่ยง และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งอุณหภูมิร้อนขึ้น การเกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ  รวมถึงไฟป่าตามมา หรื

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศความพร้อมจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ประกาศความพร้อม “การจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”

ตั้งแล้ว 'กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม' สู้ปัญหาโลกร้อน

รัฐบาลลุยนโยบายลดโลกร้อน ทส.ปรับโครงสร้างหน่วยงานตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนภารกิจ

เพิ่มเพื่อน