ป้ายกำกับ :

กรมสมเด็จพระเทพฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจาก'มช.' 2,368 คน แน่นหอประชุม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาด

7 ม.ค.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้แม่ชีช้อย มณีขาว ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้ารร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.บุรีรัมย์

5 ม.ค.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้า

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานวโรกาสให้ผู้บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล เฝ้าฯ

4 ม.ค.2565 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) และคณะเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงการเรียน-โภชนาการ-สุขอนามัยเด็กในช่วงโควิด ให้ช่วยกันดูแล

24 ธ.ค.2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสัญลักษณ์'สิริศิลปิน'แด่กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

10 ธ.ค.2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ในการพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน”แด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ โคราช 2021

'รัฐบาลจีน' ถวายวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' 2 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย

เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์รูปภาพวัคซีนซิโนฟาร์มพร้อมข้อความว่า รัฐบาลจีนถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 แสนโดสแด่ราชวงศ์ไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้กก.มูลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนสู้โควิด

7 ธ.ค.2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางภากมล รัตตเสรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

3 ธ.ค. 2564 – สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันดินโลก ปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และพระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัล