ป้ายกำกับ :

กรมอุตุนืยมวิทยา

ทั่วไทยร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวกลางวัน ฝนตก 10-30 % ลมกระโชกแรง

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป

เพิ่มเพื่อน