ป้ายกำกับ :

กรมแพทย์ทหารบก

แพทย์ทบ. เสียใจ 2 ทหารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แจงยิบขั้นตอนการรักษาเต็มความสามารถ

แพทย์ทบ. เสียใจ 2 ทหารเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการฝึกที่ลพบุรี ยันให้การรักษาและส่งผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากความรุนแรงของการบาดเจ็บจึงทำให้เกิดการสูญเสีย

เพิ่มเพื่อน