ป้ายกำกับ :

กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 9 นายทหารสัญญาบัตร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เพิ่มเพื่อน