ป้ายกำกับ :

กระเป๋าย่านลิเภา

ทูลเกล้าฯ ถวายกระเป๋าย่านลิเภาแด่พระราชินี

26 มิ.ย.2565 – เวลา 18.31 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายภาวี  โพธิ์ยี่ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

เพิ่มเพื่อน