ป้ายกำกับ :

กรุงเทพฯเมืองศิลปะ

ปลุกกรุงเทพฯ สู่’เมืองศิลปะในอนาคต’

ความพยายามผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็น”เมืองศิลปะ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหานครถูกนำเสนอผ่านเทศกาล Colorful Bangkok  3 เดือนเต็ม​ที่งานศิลปะ

เพิ่มเพื่อน