ป้ายกำกับ :

กรุงเทพโพล

โพลเผย โควิดทำให้คนทำบุญน้อยลง ส่วนใหญ่ไม่ทราบมี 'มาฆบูชานิวนอร์มอล'

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ชาวพุทธกับการไปวัดในวันมาฆบูชา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,142 คน พบว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 เห็นว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไปเข้าวัดทำบุญน้อยลง

เพิ่มเพื่อน