ป้ายกำกับ :

กลับมาดำเนินการ

'เหมืองทองอัครา' ลั่นพร้อมกลับมาเปิดดำเนินการต่อ ยันไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อัคราลั่นได้รับการอนุมัติต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรม เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดดำเนินการ ยืนยันไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมแน่นอน

เพิ่มเพื่อน