ป้ายกำกับ :

กลุ่มบริษัทพูลผล

กลุ่มบริษัทพูลผล และ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (วุ้นเส้นต้นสน) ผนึก จ.นครสวรรค์ จัดทำ “โครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่นครสวรรค์”

จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันที่สำคัญในเขตภาคเหนือ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพูลผล โดยบริษัท สิทธินันท์ จำกัด ผู้ผลิต

กลุ่มบริษัทพูลผล โดย “น้ำมันพืชกุ๊ก” และ “ซี.อี.เอส.” ลุยจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์เพื่อสังคม สนับสนุนเงินปรับปรุง “สนามเด็กเล่น”

จากวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพูลผล โดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์

เพิ่มเพื่อน