ป้ายกำกับ :

กลุ่มประเทศรอบอ่าวอาหรับ

ไทยเห็นชอบปฏิญญาแรงงานรอบอ่าวอาหรับยกคุณภาพชีวิต

ครม.เห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานรอบอ่าวอาหรับ Abu Dhabi Dialogue จับมือพัฒนาขีดความสามารถ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของแรงงาน

เพิ่มเพื่อน