ป้ายกำกับ :

กลุ่มพัฒนาอาชีพ

กลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลโพงาม จ.ชัยนาท ต่อยอด “แพะเงินล้าน” สร้างนวัตกรรมชุมชน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลแพะ-ชุดผักพร้อมปลูก

ในยุคที่ข้าวของแพง-ค่าแรงต่ำ หมู ไก่ ไข่ และอาหารอื่นๆ พากันขยับราคา ทำให้เดือดร้อนกันทั้งคนซื้อและคนขาย

เพิ่มเพื่อน