ป้ายกำกับ :

กลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์

ดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลเพิ่มสูงสุดรอบในรอบ 3 ปี

ดีป้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 1/2566 อยู่ในระดับเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน และเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปี

เพิ่มเพื่อน