ป้ายกำกับ :

กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน

ดีป้า ผลักดันแอปฯ KASSETTRACK ยกระดับมาตรฐานการผลิตทุเรียนไทย

ดีป้า ร่วมส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตทุเรียนไทยคุณภาพแก่เครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี – ระยอง 2,000 ราย

เพิ่มเพื่อน