ป้ายกำกับ :

กวทช.

บอร์ด กวทช. มีมติเสนอ “ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์” เป็น ผอ.สวทช. คนใหม่ ชี้มีวิสัยทัศน์โดดเด่น สามารถนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการขับเคลื่อน สวทช.

วันนี้ ( 28 ก.พ.) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

เพิ่มเพื่อน