ป้ายกำกับ :

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ จัดใหญ่กิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการ ติวเข้มผู้ขอรับทุน ปี 65

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

ลุงป้อม ถก บอร์ดกองทุนดิจิทัล พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2565

เพิ่มเพื่อน