ป้ายกำกับ :

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

’ทายาทศิลปินแห่งชาติ’ กระตุ้นส่งต่อมรดกภูมิปัญญา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เห็นความสำคัญของในการสืบสาน รักษาคุณค่าองค์ความรู้ ทักษะฝีมือและผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่มีค่า ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา และส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

เพิ่มเพื่อน