ป้ายกำกับ :

กองทุนหมู่บ้านฯ

6 คำถาม 6 เทคโนโลยีหนุนเศรษกิจฐานราก กับกองทุนหมู่บ้านฯ

ท่ามกลางความเป็นไปในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาคู่ขนานไปกับการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะในชุมชนเมือง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และความเท่าเทียมกันทั้งองคาพยพทางสังคม

นายกฯ ชื่นชม 'กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน'

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชม ‘กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน’ ตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เชื่อมั่นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างโอกาสและรายได้ให้ชุมชน

เพิ่มเพื่อน