ป้ายกำกับ :

กองทุน BSF

ธปท. ไฟเขียวขยายเวลากองทุน BSF ถึงสิ้นปี 65

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

เพิ่มเพื่อน