ป้ายกำกับ :

กองเรือ

RCL เพิ่มศํกยภาพธุรกิจและความแข็งแกร่งของกองเรือ ด้วยการรับเรือต่อใหม่สองลำที่มีขนาดใหญ่ 12,000 TEUs

RCL รับเรือต่อใหม่ขนาดใหญ่ 12,000 TEUs จำนวนสองลำทำให้มีจำนวนกองเรือเพิ่มมากชึ้นและเพิ่มขีดความสามารถเสริมให้ธุรกิจของ RCL ก้าวขึ้นสู่อีกระดับในการให้บริการ

เพิ่มเพื่อน