ป้ายกำกับ :

กักตัว7วัน

ลดวันกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง จาก 14 เหลือ 7 วัน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ช่วงแรกการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเน้นให้ทุกรายเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล (รพ.) สนาม หรือฮอสปิเทล เป็นเวลา 14 วัน

เพิ่มเพื่อน