ป้ายกำกับ :

กัญชาและกระท่อม

นักวิชาการห่วง ผลกระทบกัญชาและกระท่อม ส่งผลต่อระบบสมอง ตับ ทางเดินอาหาร เสี่ยงก่อความรุนแรงในสังคม

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการประชุมวิทยาศาสตร์การเสพติด ปี 2566 ในประเด็น นโยบายยาเสพติดและการนำสู่การปฏิบัติ (Thailand Addiction Scientific Conference 2023: Drug Policy and Implementation)

เพิ่มเพื่อน