ป้ายกำกับ :

การขนส่งทางน้ำ

นายกฯ ชื่นชมหน่วยงานยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางน้ำของไทย

นายกฯ ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางน้ำของไทย ตามมาตรฐาน IMO ได้รับเสียงชื่นชม พร้อมยกไทยเป็นต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของประเทศสมาชิก

เพิ่มเพื่อน