ป้ายกำกับ :

การขนส่งทางอากาศ

เห็นชอบร่างความตกลงฉบับใหม่การขนส่งทางอากาศ 'ไทย-แคนาดา'

ครม.เห็นชอบร่างความตกลงฉบับใหม่ระหว่างรัฐบาลแคนาดา-รัฐบาลไทยว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนสายการบินขยายบริการ เครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าและภาคบริการ

เพิ่มเพื่อน