ป้ายกำกับ :

การคมนาคม

‘คมนาคม’เปิดตัวเลขผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกไทยพุ่ง 3.15 ล้านคน

‘ศักดิ์สยาม’ เปิดตัวเลขผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกไทย ต.ค. 65 ทุกระบบขนส่ง รวม 3.15 ล้านคน พุ่งสูง 151% ส่วนขาเข้าอย่างเดียวแตะเพิ่ม 157% เมื่อเทียบกับ 9 เดือนที่ผ่านมาปีนี้ ‘สุวรรณภูมิ’ บูมผู้โดยสารแตะ 2.2 ล้านคน

"ศักดิ์สยาม" ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพ การคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เพิ่มเพื่อน