ป้ายกำกับ :

การควบคุมโรคจากประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

คณะกรรมการควบคุมโรคฯ คลอดโรครังสีแตกตัว! จากเหตุการณ์ซีเซียม-137

คณะกรรมการควบคุมโรคฯ เห็นชอบเพิ่ม โรคจากรังสีแตกตัว หลังเกิดเหตุซีเซียม-137 พร้อมประกาศพื้นที่เขตพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุม ควบคุมสูงสุดกรณีฝุ่น PM 2.5

เพิ่มเพื่อน