ป้ายกำกับ :

การจัดการสิ่งปฏิกูล

รัฐบาลเตือนโรงงานจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ตามกฎหมายใหม่

โฆษกรัฐบาลย้ำประกาศเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ จะมีผลใช้บังคับ 1 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน