ป้ายกำกับ :

การท่องเที่ยวอาเซียน

DOT จัดพิธีมอบใบรับรอง (certificate) ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ปี 2566

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)

เพิ่มเพื่อน