ป้ายกำกับ :

การบริการ

'ปลัด กทม.' สั่งทุกเขตต้องทำให้คนกรุงได้รับความสะดวกและดีที่สุด!

ปลัด กทม.กำชับเขตยังต้องเข้มงวดในมาตรการควบคุมโควิด แม้ตัวเลขในกรุงเทพฯ ลดลง พร้อมเน้นให้ดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกและดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน