ป้ายกำกับ :

การบริหารจัดการการขนส่งทางน้ำ

ศักดิ์สยาม และ คณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน PSA Marine  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการขนส่งทางน้ำ

ศักดิ์สยาม และ คณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน PSA Marine  ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยน

เพิ่มเพื่อน