ป้ายกำกับ :

การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ปีที่ 2

ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้ว!! กับการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ภายใน 15 ก.ค. นี้ เท่านั้น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ปีที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี

เพิ่มเพื่อน