ป้ายกำกับ :

การประชุมคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เคาะแผนอีคอมเมิร์ซ ระยะ 2 วางเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าออนไลน์ทะลุ 7.1 ล้านล้านบาท

คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เห็นชอบร่างแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระยะที่ 2 (2566-2570) ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าออนไลน์ในประเทศเป็น 7.1 ล้านล้านบาท และเพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศผ่านตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น 20% ภายในปี 2570

เพิ่มเพื่อน