ป้ายกำกับ :

การผลิตข้าวนาปี

ชาวนาชัยนาทขอรัฐบาลใหม่ลดค่าปุ๋ย-เพิ่มราคาข้าว

ชาวนาชัยนาทถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลไถนาปลูกข้าว เชื่อจะให้ผลผลิตงาม ขอรัฐบาลใหม่ช่วยลดค่าปุ๋ยค่ายาและช่วยเพิ่มราคาขายข้าว

เพิ่มเพื่อน