ป้ายกำกับ :

การผ่าตัด

'รพ.จะนะ' เตรียมเพิ่มศักยภาพห้องผ่าตัดด้าน 'สูตินรีเวช-ศัลยกรรม'

รพ.จะนะ เพิ่มศักยภาพห้องผ่าตัดด้านสูตินรีเวชและศัลยกรรมทั่วไป เตรียมส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษารวดเร็ว ใกล้บ้าน ลดการรอคอย และลดส่งต่อ รพ.ใหญ่

เพิ่มเพื่อน