ป้ายกำกับ :

การพิจารณาการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เอาใจมังกรจีน! รัฐบาลลดขั้นตอนออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยว

รัฐบาลอำนวยความสะดวกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน เพิ่มยอดขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย 6 เดือนแรก ต่างชาติจับจ่ายกว่า 6 แสนล้านบาท

เพิ่มเพื่อน