ป้ายกำกับ :

การรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ

เปิดศูนย์วิชาการรู้เท่าทันสื่อผู้สูงวัย เพิ่มเกราะป้องกันยุคดิจิทัล

เมื่อมีการส่งเสริมผู้สูงอายุให้เข้าถึงการใช้สื่ออุปกรณ์ดิจิทัลมากขึ้นและทุกวันนี้ผู้สูงอายุเปิดรับสื่อออนไลน์มากที่สุด ขณะเดียวกันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ

สสส. จับมือ ม.มหิดล เปิดตัว "ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ" ยกปมผู้สูงอายุถูกหลอกในโลกออนไลน์ ผุดนวัตกรรมเกมออนไลน์ หยุด-คิด-ถาม-ทำ ‘สต๊าซ’ รุกปั้น สูงวัยรู้ทันสื่อ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว

เพิ่มเพื่อน